Guia Groga

Seleccioneu població

Canviar de localitat

Suscríbete a nuestras ofertas

El fet de contractar productes o serveis a través de http://www.guiagroga.com suposa l'acceptació prèvia dels següents punts :

 

a . Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals d'Ús

 

Aquesta acceptació dels termes generals d'ús comporta implícitament que la persona que es registra és major d'edat i amb capacitat legal per contractar i registrar

 

Aquests Termes Generals d'Ús , regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris- clients de la pàgina web http://www.guiagroga.com propietat de L' GUIA GROGA 2000 SL ( d'ara endavant : La Guia Groga o guiagroga.com ) . Els Usuaris - Clients accepten les Condicions Generals d'Ús des de l'instant que utilitzin contractin o adquireixin qualsevol producte . Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris- Clients . : La Guia Groga posa a disposició d'aquests , l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals d'Ús

 

b . Normes aplicables

 

Els presents Termes Generals d'Usos , estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998 , de 13 d'abril , sobre Condicions Generals de Contractació , a la Llei 26/1984 , de 19 de juliol , General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris , al Reial decret 1906/1999 , de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals , la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 , de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista , ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .

 

c . Modificació dels Termes Generals d'Ús

 

La Guia Groga podrà modificar els Termes Generals d'Ús notificant-ho als Usuaris- Clients amb antelació suficient , a fi de millorar els serveis i productes oferts a través d' guiagroga.com . Mitjançant la modificació dels Termes Generals d'Ús exposades a la pàgina web de guiagroga.com , s'entendrà per complert el deure de notificació .

 

En tot cas , els termes generals d'ús aquí continguts tenen caràcter obligatori i vinculant , qualsevol persona que no accepti aquests termes s'haurà d'abstenir d' utilitzar el portal i / o els serveis de guiagroga.com .

 

Aquests termes generals d'ús no creen cap contracte de societat , de mandat , de franquícia , o relació laboral entre : La Guia Groga i els Usuaris- Clients .

 

La Guia Groga es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol · licitud de registre o de cancel · lar un registre prèviament acceptat , sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o rescabalament .

 

d. Descripció dels serveis

 

guiagroga.com és una web pensada i destinada a que les persones interessades puguin conèixer les promocions i / o serveis que ofereix. guiagroga.com anirà enviant periòdicament una Newsletter amb les diferents ofertes , que al seu torn poden ser d'àmbits diversos; tals com , oci , entreteniment , restauració , etc ...

 

guiagroga.com permetrà que qui compri un cupó de servei o de producte , pugui accedir i gaudir d'aquesta compra tal com disposi l'establiment o empresa que ho anunciï . Disposarà d'un temps determinat per comprar , que pot oscil · lar entre les 24 hores i els 7 o 15 dies . Així mateix , pot gaudir d'aquesta compra dins del marc de temps establert per a cada cas . Podent arribar als 5 mesos .

 

En finalitzar la compra guiagroga.com remetrà un cupó mitjançant un correu electrònic que serà el justificant de la seva compra davant de l'establiment anunciant.

 

i . Devolucions i / anul · lacions

 

guiagroga.com retornarà l'import íntegre de la compra sempre que el comprador ho sol · liciti amb un màxim de 7 dies després de rebre la comanda ia més, es compleixin les condicions detallades a continuació :

 

1 . Que el titular del bo o cupó comuniqui a guiagroga.com guiagroga.com el motiu del desistiment a través d'un correu electrònic amb justificant de recepció .

 

2 . Aquest correu electrònic ha d'estar dins dels 7 dies posteriors al lliurament . Passat aquest termini, el titular del bo o cupó no tindrà dret al reintegrament . Només a la garantia de substitució i / o reparació coberta pels terminis que estableix la llei .

 

3 . En el cas de ser productes materials , l'embalatge es trobi en les mateixes condicions que en el lliurament . En aquest cas , serà el venedor ( proveïdor per guiagroga.com ) qui després d'analitzar el producte , decideixi si realment és defectuós , si presenta danys parcials o totals i si funciona correctament . Si els articles presentessin algun dany no imputable al producte original i per tant al venedor , aquest podrà aplicar una penalització en funció dels danys, que mai serà superior al 50 %. Per tant l'import a retornar no serà del 100%. Les despeses derivades de la tornada del producte per part del comprador a guiagroga.com o el venedor si és el cas , seran sempre a càrrec del comprador i cal pagar directament pel comprador . Només en casos de desistiment .

 

Per al cas d'entrades a esdeveniments culturals , musicals , esportius , etc ... guiagroga.com no garanteix l'opció de desistiment , ja que en la majoria dels casos , la pròpia filosofia de l'oferta és aprofitar, amb pocs dies d'avançament , el descompte del promotor . A més , d'estar subjectes a les condicions del mateix , estant a la seva mà la possibilitat d'oferir- o no .

 

f . Mitjans de pagament

 

Disposem de tot tipus de pagaments com PayPal o TPV virtual .

 

El nostre TPV virtual garanteix la total seguretat en les transaccions ( encriptacions SSL per evitar la lectura fraudulenta ) , tant per als compradors com per a nosaltres . Es pot utilitzar qualsevol targeta de crèdit / dèbit .

 

Tot l'exposat en el paràgraf anterior , no garanteix l'ús fraudulent de la plataforma si es realitzen compres amb tota la informació del comprador i si no s'ha denunciat la seva pèrdua.

 

Finalment , si guiagroga.com facturés imports per error o per articles no consumits , contactar ràpidament amb nosaltres Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal de solucionar el més ràpidament possible .

 

g . Obligacions dels Usuaris- Clients

 

1 . Obligacions del comprador

 

Les obligacions del comprador són les següents :

 

Subscripció prèvia per rebre el Newsletter .

 

Registre necessari per realitzar compres .

 

No utilitzar mitjans de pagament que no siguin els propis.

 

Confirmar l'ordre i esperar al rebut del cupó corresponent .

 

El comprador pot comprar diversos cupons o articles segons li convingui .

 

Amb la confirmació de compra , accepta les condicions i reglamentació específica de cada bé , producte o servei .

 

Finalment , no infringir les lleis o els Termes Generals d'Usos i altres polítiques de guiagroga.com .

 

b . Obligacions del proveïdor / Venedor

 

Després de la signatura del contracte comercial que especifica les condicions que regiran la relació entre venedor / proveïdor i LA GUIA GROGA , el proveïdor no podrà modificar cap clàusula ni condició , sense previ avís i conformitat de L' GUIA GROGA .

 

Enfront del comprador , el venedor s'obliga a actuar amb la major diligència possible i actuant igual que actuaria en la rutina de venda de la seva activitat quotidiana aliena a LA GUIA GROGA . Sempre dins dels marges establerts per llei per a cada cas i sector

 

1 . Propietat Industrial i Intel · lectual

 

Els continguts subministrats per LA GUIA GROGA estan subjectes als drets de propietat intel · lectual i industrial i són titularitat exclusiva de L' GUIA GROGA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi . Mitjançant l'adquisició d' un producte o servei , LA GUIA GROGA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant- LA GUIA GROGA tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel · lectual s'estén , a més del contingut inclòs a LA GUIA GROGA , als seus gràfics , logotips , dissenys , imatges i codis font utilitzats per a la seva programació .

 

L' GUIA GROGA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte , LA GUIA GROGA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos . L' GUIA GROGA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

 

L' GUIA GROGA es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel · lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts .

 

En cap cas LA GUIA GROGA , les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeixen , directament o indirectament , de l'ús i / o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics , de fallades operatives o d' interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer .

 

Aquesta web és propietat de L' GUIA GROGA 2000 SL . Els drets de Propietat Intel · lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines , pantalles , la informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( " hiperlinks " ) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de L' GUIA GROGA , són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades per LA GUIA GROGA , per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari .

 

Els drets de propietat intel · lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de LA GUIA GROGA l'ús que l' usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LA GUIA GROGA

 

2 . indemnització

 

Els Usuaris - Clients mantindran indemne LA GUIA GROGA , els seus directius , administradors , representants i empleats , per qualsevol reclam o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers .

 

3 . Nul · litat i ineficàcia de les Clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals d'Ús fos declarada , totalment o parcialment , nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç , subsistint les Condicions Generals d'Usos en tota la resta , tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada , per no posada .

 

4 . notificacions

 

Totes les notificacions , requeriments , peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb els presents Termes Generals d'Usos , s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra .

 

5 . Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Els presents Termes Generals d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya